"Boca vina sadrži više filozofije
nego sve knjige svijeta."

Louis Pasteur

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Podaci o projektu Strukturni fondovi
babica-stafileo
Kvalitetno vino

Babica Štafileo

Babica Štafileo – Babica je autohtona crna sorta dobrog enološkog potencijala te...

Čitaj dalje

plavac-stafileo
Kvalitetno vino

Plavac Štafileo

Plavac Štafileo – Plavac mali je crna najznačajnija autohtona sorta u Hrvatskoj...

Čitaj dalje

crljenak-stafileo
Kvalitetno vino

Crljenak Štafileo

Crljenak Štafileo je najistaknutije vino obitelji Vuina. Proizvodi se od crne...

Čitaj dalje

crljenak-kastelanski-rose
Kvalitetno vino

Crljenak kaštelanski rose

Rose ili tradicionalno opol, Neven Vuina proizvodi od Crljenka kaštelanskog. Ovo vino je...

Čitaj dalje